büyükçekmece sıvacı ustası

avcılar sıvacı ustası
3 Ağustos 2016
Büyükçekmece Mantolama Ustası
3 Ağustos 2016

büyükçekmece  sıvacı ustası

Yapıların ince aşamasında tecrübe gerektirdiği hususlardan biri de sıvacılardır.
Sıva harcından, iskele de çalışma, hatta iskele kurma işinden dahil anlayan
ve hatasız yapacağı imalatlarla, sonradan telafisi zor va maliyetli tekrarlar
olmadan, kaliteli sıvalar yapabilme becerisinde olan kişiler seçilmelidir.  

 

 

büyükçekmece sıvacı ustası

 

 

 

ÖRNEK: Kişi (Usta!), apartman dış cephe sıvası yapılırken, sıva harcına eğer, sırf kolayına geldiği için, kireç ve çimento karışımı bir harç hazırlayıp, bu harçla cepheyi sıvadığında, sonradan başınıza ne gibi külfetler getireceğini bilmek ister misiniz? En geç iki yıl sonra cephedeki boyanın nasıl kabuk verdiğini, kireç ile yağmur suyunun, iç ve dış sıcaklık farkı ile, terleme ve genleşme yapıp, rutubet kokusu yaratması, boyayı atması, sırf sıvacının zamanında kolaya kaçması sonucu başınıza geleceklerden sadece birkaçını oluşturmaktadır. Telafisinin yine size ne kadar bir ek külfet gerektireceği, kuşkusuz tartışılmaz. 

 

 

 

büyükçekmece  sıvacı ustası

 

 

 

 

SIVA İŞLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA OLMALIDIR :

NORMAL SIVA,kumlu sıva şartnamesinde yazılı nitelikte olacaktır. Kaba sıva işlerinde orta kum (1- 3) mm. ince sıva ve derz işlerinde ise mil kumu kullanılacaktır. Bu kum kullanılmadan önce serilerek tamamıyla kurutulduktan sonra delikleri 1 mm. olan salıncak eleklerden geçirilecektir.Sıvaya başlamadan önce sıva yapılacak yüzeydeki taşmış harçlar ve diğer bulaşıklar kazınıp temizlenecek, duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılacak ve gerekirse yıkanacaktır. Duvarın sıva suyunu emmesini önlemek için sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılacaktır. Dış yüzeylerdeki sıvaların şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir.Duvarı teşkil eden malzeme zamanla don ve başka etkilerle bozulmuş ise, gereken düzeltme yapılmadan sıvaya başlanmayacaktır.Sıva yapılacak duvar örülürken derz yerleri olduğu gibi bırakılacak, mala çekilmeyecektir. Duvar harcı iyice kuruduktan sonra sıva yapılacaktır. Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat yapılacaktır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra kaba yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için, mala ile sık sık çizilecektir. Duvar malzeme ve inşa tarzının imkan verdiği hallerde tek kat sıva yapılabilir.Sıva yüzlerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için, en çok iki metre ara ile tesviye şeritleri (anolar) hazırlanacaktır. Anolar ve kasalar uyularak duvar yüzü mastarında sıvanacaktır.Kaba sıva iyice sertleştikten sonra ince sıva yapılacaktır. İnce sıva yüzleri istenilen şekle göre tirfil, tahta ya da demir mala ile düzgün yüzey elde edilinceye ve çatlak kalmayıncaya kadar perdahlanacaktır.Duvar yüzeyinde sıvanması gereken metal ve ağaç yüzeyler varsa bu yüzeylerin tel ya da metal deplüvaye gibi malzemelerle kaplanmasından sonra sıva yapımına geçilecektir.Sıvanacak yüzeylerin kesiştikleri köşeler plan ya da özel şartnamesinde belirtildiği gibi keskin, yuvarlak ya da pahlı olacaktır.Sıva kaplama veya pervaz altına girdiği takdirde, girme payı en az 2 cm. olmalıdır.Pervazsız kapılarda kasalara birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlaklıkları önlemek için ara kesiti fuga yapılmalı veya başka bir tedbir alınmalıdır. 

 

 

 

büyükçekmece sıva ustası

 

 

 

 

Kireç Sıva :   

Kireç sıva kuyuda söndürülmüş ve yeter süre (en az 3 hafta) bekletilmiş, iyi cins yağlı kireçle yapılacaktır. Kireç sıva harcında, yabancı madde bulunmayan kireç hamurunun kullanılmasına önem verilecektir. Bu nedenle, bilhassa elek altı, kuyu tabanı ve yan yüzeylerinde bulunan,yabancı maddeler ile karışık hamur, kullanılmayacaktır. Kireç sıva iki tabaka halinde yapılacak, birinci tabaka kaba sıvada orta kum, ikinci tabaka ince sıvada perdah kumu (mil kumu) kullanılacaktır. Gereği kadar sertleşmiş olan kaba sıva ıslatıldıktan sonra ikinci tabaka ince sıva itina edilerek sıvanacak, mastarla kontrol edilerek tahta mala ile düzeltmeler yapılacaktır. Sıva yüzü yeter derecede sertleşince, perdah malası ile perdahlanacak ve bu iş sıva yüzünün iyice sertleşmesine ve yeter derecede düzelmesine kadar devam edecektir. 

 

 

 

 

büyükçekmece sıva ustaları

 

Çimento Sıva :

Çimento sıvalar; tekrar, tekrar ve iyice ıslatılmış yüzeyler üzerine uygulanacak, yerine ve mevsimine göre yeterli bir süre ıslak tutulacaktır. Sıva yapılacak mahalde don ihtimali olduğu sürece sıva işlemi yapılmayacaktır. Su veya rutubete açık yerlerde yapılacak yüksek dozajlı çimentolu sıvalarda kum granülometrisinin harca maksimum direnci verecek şekilde, seçilmesi ve sıva yüzeylerinin daha dikkatli ve devamlı olarak basınçla perdahlanması lâzımdır. Üzerine kaplama yapılacak yerlerde yalnız kaba sıva yapılır ve yüzeyi mala ile çizilerek pürüzleştirilir. Üzerine tecrit veya yapıştırma yapılacak yerlerde ikinci kat ince sıva yüzeyleri demir mala ile ayrıca perdahlanmayacaktır. Bu perdahlamada mala izlerinin kalmamasına dikkat edilecektir. 

 

 

 

 

büyükçekmece sıvacı ustası

 

 

Alçı Sıva : 

Alçı sıva,
 standartlara ve alçı şartnamesine uygun alçılarla yapılacaktır. Alçı, suya katılarak harç elde edilecek, alçıya su katılmayacaktır. Alçı harcında, mukavemetinin azalmaması için, su miktarı, alçı ağırlığının % 80’i geçmemelidir. Sıva işlerinde özellikle çabuk sertleşen alçılar kullanılacaktır. Harç prizinin geciktirilmesi istendiği takdirde, alçıya ait malzeme şartnamesindeki esaslara uyulacaktır. Alçı sıva mevcut kaba sıva üzerine ortalama (5 – 7 mm.) kalınlığında tahta mala ile yapılacak ve mastarına getirilecektir. Düzgün beton tavanlarda perde ya da kolon yüzeylerinde, alçı sıva; herhangi bir alt sıva yapılmaksızın ortalama 1,2 cm. kalınlığında yapılır. Ancak doğrudan doğruya beton yüzeylere alçı uygulanmadan önce, yüzey tel fırça ile iyice temizlenmeli, yağ kalıntıları ve pislikler temizlenmelidir. Sıva yüzeyinin parlak olması istendiğinde galvanizli mala ile perdahlanacaktır. Daha parlak bir yüzey elde etmek için keçe kaplı mala kullanılacaktır.

 

 

 

 

büyükçekmece sıvacı utası

 

 

 

büyükçekmece sıvacı ustası,büyükçekmece sıva ustası,büyükçekmece sıvacılar,büyükçekmece sıvacı ekibi,büyükçekmece sıva yapan ustalar,büyükçekmece  sıva işleri yapan firmalar,büyükçekmece sıva yapanlar,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir